ขอขอบคุณลูกค้าผู้มีค่าของเรา สําหรับความไว้วางใจและการสนับสนุนของพวกเขา

January 6, 2024
กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ ขอขอบคุณลูกค้าผู้มีค่าของเรา สําหรับความไว้วางใจและการสนับสนุนของพวกเขา

จูโจว Kuaihuo อาหารแช่แข็ง บริษัท จํากัดได้ซื้อกระบวนการทั้งหมดของเราของเครื่องแปรรูป bass รวมถึงเครื่องทําความสะอาดปลา, ปลา descaling เครื่อง, ปลากลับเปิดเครื่อง,สายการผลิตปลาเป็นต้น