ขอขอบคุณลูกค้าผู้มีค่าของเรา สําหรับความไว้วางใจและการสนับสนุนของพวกเขา

January 6, 2024
กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ ขอขอบคุณลูกค้าผู้มีค่าของเรา สําหรับความไว้วางใจและการสนับสนุนของพวกเขา

บริษัทอาหารทะเลกวางโจว เทียนไล จํากัด ส่วนใหญ่ใช้การแปรรูปหมึกด้วยมือ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงและประสิทธิภาพต่ําและด้วยความพยายามของเรา, โรงงานตอนนี้ได้สําเร็จในพื้นฐานการอัตโนมัติ